Top
Image Alt

Privacy Policy

Huidkliniek LOTT!, gevestigd aan het Kapelplein 8 te Best, kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van huidkliniek LOTT!

Huidkliniek LOTT! verwerkt ook persoonsgegevens die worden verstrekt via de website www.huidklinieklott.nl en persoonsgegevens die wij ontvangen van verwijzers en andere partijen, zoals zorginstellingen, (huid)therapeuten e.d. met het verzoek tot behandeling.

 

Huidkliniek LOTT! kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam, voorletters
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN-nummer
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • zorgverzekering en polisnummer
 • medische gegevens; waaronder huidtype

 

Wij verwerken deze gegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • In geval van een behandeling: voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende persoon, en/of op basis van toestemming van de betrokkene voor deze verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • In geval van (online) bestellingen door natuurlijke personen zelf: voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende persoon, en/of op basis van toestemming van de betrokkene voor deze verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • In geval van andere verwerkingsactiviteiten: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, of die van een derde. Dit met name bij verwerking van gegevens bij het gebruik van onze website.

 

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het maken van een behandeldossier
 • het leveren van de juiste producten
 • het versturen van uw bestelling
 • het afhandelen van uw betaling
 • het plannen van een afspraak voor aflevering van producten en het informeren over het verloop daarvan
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website
 • u informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • het verzenden van onze nieuwsbrief
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Bewaartermijnen

Huidkliniek LOTT! zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en zolang als wettelijk wordt voorgeschreven.

 

Verstrekking aan derden

Huidkliniek LOTT! verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek

Op de website van Huidkliniek LOTT! worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.huidklinieklott.nl. Huidkliniek LOTT! gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Tevens verzamelt Google Analytics gegevens om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huidkliniek LOTT! bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Huidkliniek LOTT! heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidkliniek LOTT! verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Social media

Huidkliniek LOTT! gebruikt social media om volgers te informeren en enthousiasmeren. Hiervoor heeft u toestemming gegeven aan het betreffende platform (Twitter, Facebook, Zorgkaart etc.). Indien wij een foto of quote van u willen gebruiken zullen we hier expliciet en schriftelijk toestemming voor vragen.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@huidklinieklott.nl. Huidkliniek LOTT! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Huidkliniek LOTT! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huidkliniek LOTT! maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de privacyverklaring of de beveiliging van door Huidkliniek LOTT! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Huidkliniek LOTT! via info@huidklinieklott.nl of de onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens

Correspondentieadres: Kapelplein 8, 5683 AJ te Best

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 80587941

Telefoonnummer: 06 30 47 11 54 

E-mailadres: info@huidklinieklott.nl